Vorwahl Chemnitz

Vorwahl Ort/Region Ortsnetz
0395 Blankenhof Neubrandenburg
037209 Chemnitz Sachs Chemnitz-Einsiedel
0371 Chemnitz Sachs Chemnitz
03722 Hartmannsdorf b. Chemnitz Limbach-Oberfrohna
03722 Chemnitz Sachs Limbach-Oberfrohna
037200 Chemnitz Sachs Wittgensdorf

Hinweis